NOI suntem Programe Articole Servicii Consultanta Noutati - Stiri Media aCum ajutam
Contact Parteneri CES & CESE Resurse Formare Productii Galerie 2%
Contul meu
Romana English RSSSOC 362 Integrarea si Agenda Sociala

1. Concluzii şi recomandări (vedeti avizul complet  in anexa)

1.1 În calitate de instituţie puternic angajată atât în elanul şi dezvoltarea Agendei pentru politica socială, cât şi în promovarea integrării imigranţilor şi a minorităţilor etnice, Comitetul Economic şi Social European a hotărât să elaboreze prezentul aviz din proprie iniţiativă pentru ca Uniunea Europeană să întărească legăturile între politicile de integrare şi Agenda pentru politica socială.

1.2 Anul 2010 va fi un an foarte important pentru politicile sociale ale UE, întrucât va fi Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale. Tot în acest an se va elabora Strategia de la Lisabona pentru perioada post-2010 şi se va adopta o nouă Agendă socială.

1.3 Comitetul consideră că, la revizuirea Agendei sociale începând cu anul 2010, trebuie să se ţină mai mult seama de efectele sociale ale imigraţiei.

1.4 Având în vedere că imigraţia şi integrarea pe de o parte, şi Agenda socială pe de alta intră în competenţele unor comisari şi unor direcţii generale diferite, CESE propune îmbunătăţirea cooperării politice şi administrative în interiorul Comisiei Europene.

1.5 Politicile de integrare trebuie să fie legate de principalele obiective ale politicii sociale a UE; în acest fel, toate persoanele, inclusiv resortisanţii ţărilor terţe, cetăţenii europeni care provin din familii de migranţi şi minorităţile vor putea profita de posibilităţile oferite de această politică. De asemenea, lupta împotriva excluziunii sociale trebuie să privească toate persoanele, inclusiv imigranţii, indiferent dacă aceştia sunt cetăţeni ai UE sau resortisanţi ai unor ţări terţe.

1.6 CESE consideră prioritară consolidarea integrării la nivel european, ţinând seama de criza economică, situaţia imigranţilor şi a minorităţilor în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, egalitatea între femei şi bărbaţi, sărăcia, educaţia şi formarea, sănătatea, protecţia socială şi lupta împotriva discriminării.

1.7 Perspectiva diversităţii care decurge din imigraţie trebuie încorporată în mod transversal în formularea şi punerea în aplicare a politicilor sociale, dezvoltându-se, în acelaşi timp, politici şi măsuri specifice care urmăresc integrarea imigranţilor şi a minorităţilor etnice.

1.8 În consecinţă, şi având în vedere experienţa dobândită în alte politici, cum ar fi cele în materie de egalitate între bărbaţi şi femei şi în materie de mediu, Comitetul propune să se pună în aplicare un proces de integrare („mainstreaming”) a diversităţii în diferitele instrumente politice, legislative şi financiare ale UE, pentru a promova integrarea, egalitatea de tratament şi nediscriminarea.

Lista de fisiere atasate:

CESE - Premiile pentru societatea civilă în anul 2015
CESE - Premii in valoare de 50.000 euro
SUStinem ANGEL la Campionatul de BINE! Multumim!
Va rugam DONATI pentru CASA MAI INTAI! Multumim!
2% Bunavointa, 100% Omenie !
2% Bunavointa, 100%Omenie!
2% pentru Casa pentru 8 copii!
2% pentru oamenii fara adapost!